[insert_php]$eredmeny = kepzesinfokepzesek(“031238″,345,””); print $eredmeny; [/insert_php]